TMD detalji u kamenu

      


  • Vezzani - ukrasi za spomenike talijanske ljevaonice umjetnina
  • Stonato - ukrasi od kamena, mramora i granita       
  • Akemi - ljepila i sredstva za zaštitu kamena 
  • Fotokeramika TMD -  izrada portreta i slika na porculanskim pločicama
  • Gravure u kamenu - graviranje portreta i slika u kamenu
  • Ceabis - oprema za groblja, bolnice i mrtvačnice, pogrebna oprema